Blog Archives

เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนให้กับผู้ฟังได้พอดูทีเดียวเลยครับที่เมื่อพูดถึง “เครื่องไฟฉุกเฉิน” ให้ชาวบ้านย่านต่างจังหวัดฟังทีไรก็ทำให้คนเหล่านั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องไฟเหมือนเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟ เพลงลูกทุ่งยอดฮิตของเสรี รุ่งสว่างกันเสียทุกทีไปทำให้ต้องเสียเวลามานั่งอธิบายกันเสียยกใหญ่ และในทำนองเดียวกันเมื่อเราพูดถึงเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟให้คนเมืองหรือคนกรุงเทพที่ไม่ได้มีพื้นเพเป็นเด็กต่างจังหวัดได้ฟังคนเหล่านั้นก็คิดว่าไอ้เครื่องไฟที่มีอยู่ในชื่อเพลงนั้นมันคือเครื่องไฟฉุกเฉินแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็ต้องมานั่งอธิบายกันอีกว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรดังนั้น ในวันนี้ผมจึงขอใช้พื้นที่บทความในตอนนี้อธิบายให้ทุกท่านทั้งคนเมือง คนต่างจังหวัดได้ฟังกันเพื่อที่จะได้เข้าใจกันอย่างถ่องแท้และไม่เข้าใจผิดกันระหว่าง “เครื่องไฟฉุกเฉิน” กับ “เครื่องไฟ” ในความหมายของต่างจังหวัดครับ สำหรับเครื่องไฟฉุกเฉินนั้นคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมายเพราะมันคือเครื่องสำรองไฟเพื่อให้แสงสว่างในยามที่ไฟดับหรืออยู่ในที่มืดนั่นเองซึ่งคุณสมบัติหลักของมันมีเพียงแค่ให้แสงสว่างเท่านั้นไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้เหมือนกับ “เครื่องไฟ” ในต่างจังหวัด ส่วนเจ้า “เครื่องไฟ” ที่หมายถึงในเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟนั้นไม่ได้มีความหมายที่สื่อถึงเครื่องไฟฉุกเฉินแต่อย่างใดหากแต่เป็นการพูดถึงเครื่องปั่นไฟเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างกับ “เครื่องไฟฉุกเฉิน” อย่างสิ้นเชิง ซึ่งเมื่ออธิบายอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านับจากนี้ไปคงไม่สับสนกันระหว่าง “เครื่องไฟ” กับ “เครื่องไฟฉุกเฉิน” นะครับ

No newer/older posts